Lei 126/2017

Autoriza o Poder Executivo a doar terreno, revoga lei e dá outras providências.

COMPARTILHAR